NHỮNG KINH ÂN XÁ ĐẶC BIỆT


Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

 Ôi Chúa Giêsu, con hướng vào Nhà Tạm nơi Chúa đang ẩn ngự v́ yêu thương con.  Con yêu Chúa, ôi Chúa của con.  Con không thể nhận Chúa bằng Ḿnh Thánh Chúa. Tuy nhiên, xin Chúa hăy đến thăm con với ơn sủng của Ngài.  Xin Chúa đến trong trái tim con cách thiêng liêng.  Xin thanh tẩy và thánh hóa nó.  Xin làm cho nó giống như Trái Tim của Ngài.  Amen.

 Lạy Chúa, con không đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, th́ linh hồn con sẽ lành mạnh.

 

Ân xá 500 ngày nếu lập lại kinh này 3 lần.(129 The Raccolta 1944).

 


Tôn sùng những giọt Máu Thánh của Chúa Giêsu

          Kinh mở đầu

 Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha những Giọt Máu Châu Báu mà Chúa Giêsu đă đổ xuống; với tất cả những thương tích, những đau khổ, những công trạng của Ngài, hiệp cùng với các Thánh Lễ dâng lên toàn thế giới hôm nay, để cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục và sự hoán cải của những người tội lỗi.  Amen.

 

Rồi đọc 2 Kinh Lạy Cha, 2 Kinh Kính Mừng, và 2 Kinh Sáng Danh

 

 Với những người tin tưởng và đọc trong ba năm, mỗi ngày 2 Kinh Lạy Cha, 2 Kinh Kính Mừng, 2 Kinh Sáng Danh, để suy tôn những giọt máu Ta đă đổ ra, Ta sẽ cho 5 Ơn sủng sau đây:

- Ơn toàn xá và chuyển cầu tội lỗi.

- Được thoát khỏi những khổ h́nh luyện ngục.

- Nếu người đó chết trước khi kết thúc đọc 3 năm, cũng được ơn ích giống như đă đọc xong 3 năm.

- Cái chết của người đó được xem như là cái chết đổ máu ra v́ đức tin.

- Ta sẽ đến từ trời để đón linh hồn họ và bà con họ đến đời thứ tư.

 Ơn Đại Xá Lúc Giờ Hấp Hối

 

Lạy Thiên Chúa của con, ngay bây giờ con xin vui ḷng, cam chịu nhận lấy từ tay Cha bất cứ cách chết nào mà được đẹp ḷng Ngài, với tất cả những lo lắng, đau đớn, và những cực khổ ở trên con.  Amen.

 

Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, và cầu cho ư chỉ Đức Giáo Hoàng hay Kinh Tin Kính

 

 Trong sắc lệnh của Giáo đoàn Ân xá vào ngày 9 tháng 3 năm 1904, Đức Giáo Hoàng Pius X đă ban ơn Đại Xá lúc giờ hấp hối cho những ai tin tưởng.  Người đó sẽ nhận bí tích ḥa giải và Thánh Thể và đọc lời này cho t́nh yêu của Chúa, vào bất cứ ngày nào người đó chọn.

 


Lời Nguyện Để Nhận Ân Sủng Của Các Thánh Lễ Trên Toàn Thế Giới

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha sự thiếu vắng của chúng con và toàn thể nhân loại từ khắp tận cùng thế giới tới những Thánh Lễ đă và sẽ được cầu nguyện.  Chúng con xin dâng lên Cha tất cả những đau đớn, những thống khổ, những lời cầu, những hy sinh, những niềm vui và những tự do của cuộc sống chúng con, hiệp với những ǵ là của Chúa Giêsu yêu dấu trên trần gian này.  Xin Máu Châu Báu của Chúa Giêsu, tất cả những Giọt Máu, những Thương Tích, và sự Thống Khổ của Ngài để cứu lấy chúng con, qua Trái Tim Vẹn Sạch và Đau Xót của Mẹ Maria.   Amen.

 Lời Nguyện Tôn Sùng Vai Thánh Của Chúa Giêsu

Kinh nguyện:

Ôi Chúa Giêsu con yêu mến, Chiên Thiên Chúa rất hiền lành, con là một người tội lỗi tồi tệ, xin tôn kính và thờ lạy Vết Thương Cực Thánh của Vai Ngài.  Trên đó, Ngài đă gánh vát Thập Giá nặng nề.  Thánh Giá đă xé rách thịt và phơi bày xương trần gây nên sự đau đớn khôn cùng hơn tất cả những thương tích khác trên Thân Thể Ngài.  Con yêu mến Ngài, ôi Chúa Giêsu thật đau xót; con chúc tụng, ngợi khen, và cảm tạ Ngài v́ những Vết Thương đau đớn Cực Thánh này.  Con nài xin Ngài hăy thương xót con, là một người tội lỗi, qua sự đau đớn cùng cực do gánh nặng của Thánh Giá đè nghiến xuống, hăy tha thứ hết mọi tội con, và dẫn đưa con đến Thiên Đàng qua con đường Thập Tự của Ngài.   Amen.

 

Nguồn Gốc:

Liên quan đến sách lịch sử về những biến cố hàng năm ở tu viện Clairvaux, Thánh Bernard hỏi Chúa đau đớn nào lớn nhất Ngài đă chịu mà không được ghi chép lại.  Chúa tră lời: ‘Đó là vết thương trên vai của Ta khi Ta mang Thánh Giá trên con đường khổ h́nh, một vết thương đau đớn hơn tất cả những thương tích khác mà loài người không ghi nhận.  Hăy suy tôn vết thương này với ḷng sùng kính, Ta sẽ ban cho họ tất cả những ǵ mà họ xin qua tác dụng và công đức của Vết Thương đó. Và những ai tôn kính Vết Thương này, Ta sẽ xóa hết những tội có thể tha được và sẽ không bao giờ nhớ đến những tội trọng của  họ nữa.’

Sự tiết lộ và lời hứa của Chúa Cứu Thế là một bằng chứng nữa về ḷng thương xót vô biên của Ngài. Chúng Ta được thúc đẩy đọc và công bố kinh nguyện này để chia sẽ ơn phước cho những người khác.

 Lời Nguyện Cầu cho những thiếu xót và thờ ơ của chúng ta mỗi ngày

 

Một nữ tu Ḍng Khó Nghèo Thánh Clare vừa mời ĺa đời, thế nhưng chỉ một đêm sau đó, th́ vị nữ tu ấy đă xuất hiện ra cùng với Mẹ Bề Trên - người đang cầu nguyện cho ḿnh - và nói với Mẹ Bề Trên rằng: "Con đă được lên thẳng nước Thiên Đàng, v́ lời cầu nguyện này, cứ măi được đọc lên lúc chiều tàn mỗi ngày trước Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, và do đó, đă giúp cho con chuộc hết mọi lổi lầm."

Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu

Lời Cầu Nguyện đó (bằng tiếng Việt) như thế này:

Lạy Cha hằng có đời đời, con xin dâng Cha Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu - Trái Tim của mọi t́nh yêu, của tất cả mọi sự khổ đau và ơn phúc.

* Trước hết là để chuộc tất cả mọi tội lỗi mà con đă phạm trong ngày hôm nay và trong suốt cả cuộc đời con.

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như ....................... Amen

* Kế đến là để thánh hóa tất cả những điều tốt mà con đă làm sai trái trong ngày hôm nay và trong suốt cả cuộc đời con.

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như .............. Amen

* Sau cùng là để trông nom những điều tốt mà đáng lẽ ra con phải làm, thế nhưng con đă làm ngơ trong ngày hôm nay và trong suốt cuộc đời con.

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như .................. Amen
Lời Nguyện Giải Thoát Khỏi Bảy Tội L
ớn

 

1- Ôi Đấng Cứu Độ hiền lành và là Vua B́nh An, xin ghi trong con đức tính hiền ḥa và kiên nhẫn.  Xin cho con kiềm chế sự giận dữ, oán ghét, và khó chịu để con chiến thắng sự dữ bằng sự tốt lành.  Xin cho con đạt được b́nh an và mừng vui trong t́nh yêu của Ngài.

2- Ôi Đấng khiêm nhường, xin lấy đi trong con những hănh diện và kiêu căng.  Xin cho con ư thức sự yếu đuối và tội lỗi của con để con có thể gánh chịu sự nhạo báng và khinh miệt v́ Chúa, và cho con hạ ḿnh xuống trước mặt Ngài. 

3- Ôi Thầy của sự kiêng chế, xin giúp con thích phục vụ Ngài hơn là sự mê ăn uống của con.  Xin cho con tránh thói mê say ăn uống và để con đói khát sự công minh của Ngài.

4- Ôi Vị yêu chuộng sự thanh khiết, xin lấy đi những tham muốn xác thịt trong trái tim con, để con có thể phục vụ Ngài với một tâm trí và thân xác trong sạch. 

5- Ôi Cha của sự khó nghèo, xin giúp con tránh tất cả sự tham lam của cải thế gian và cho con yêu chuộng những sự thánh thiện.   Xin thúc đẩy con giúp đỡ người thiếu thốn, như Ngài đă chịu chết để con có thể hưởng lấy những của cải thiên đàng.    

6- Ôi Đấng yêu thương mẫu mực, xin giúp con tránh những ghanh tỵ và ư muốn xấu xa.  Xin t́nh yêu của Ngài ngự trong con để con có thể vui mừng trong hạnh phúc của người khác và buồn rầu cho những bất hạnh của họ. 

7- Ôi Đấng yêu các linh hồn đầy ghen tuông, xin cho con đừng lười biếng tâm hồn và thể xác.  Xin thúc đẩy con nhiệt tâm cho sự vinh quanh của Ngài để con có thể phục vụ cho Ngài và trong Ngài.  Amen.Thánh Thể

Mỗi khi chúng ta rước Ḿnh Thánh Chúa, những tội lỗi (nhẹ) của ta được tha thứ, vị trí ta trên thiên đàng được nâng lên măi, và thời gian nơi luyện ngục sẽ được rút ngắn.

Chúa đă tỏ ra cho bà thánh Gertrude Cả biết rằng mỗi khi một người rước Ḿnh Thánh Chúa, một việc ǵ đó tốt lành sẽ đến cho con người trên thiên đàng, trên trái đất và nơi luyện ngục.

 
 Bí Tích Thánh Thể

Giá trị của bí tích Thánh Thể vô cùng cao cả. Chúng ta có thể, và nên, tham dự thường xuyên.  Hăy nghĩ đơn sơ đến Chúa Giêsu và bao nhiêu t́nh yêu Ngài dành cho ta và bao nhiêu t́nh yêu chúng ta dành cho Ngài, đoạn cầu xin Đức Mẹ mời con Chí Thánh của Ngài ngự vào trái tim chúng ta.  Chúng ta có thể hiến dâng Bí Tích này nhờ ơn ích của Sự Thương Khó và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, cầu xin cho những ư chỉ đặc biệt của chúng ta!

 

Sau khi lănh nhận Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu phán chúng ta nên cầu nguyện rằng:

 

“Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin cho toàn thế giới được bừng cháy trong t́nh yêu của Ngài”

(mặc khải cho Gabrielle Bosse ở Pháp)

 Lá thư thật của Chúa Giêsu Kitô Đấng cứu chuộc chúng ta

 

Hiến Dâng những Giọt Máu Thánh mà Chúa Giêsu đă đổ ra trên đường đi đến núi sọ.

 

Bản sao của lá thư được t́m thấy trong ngôi mộ Thánh của Chúa Kitô ở Giêrusalem, bảo tồn trong một hộp bằng bạc bởi Đức Thánh Cha, những Hoàng Đế và những Nữ Hoàng tin vào đạo Kitô giáo.

Thánh Elizabeth, Hoàng Hậu Hung Gia Lợi, cùng với thánh Matilda và thánh Bridget, ước ao được biết về cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu Kitô. Các ngài đă dâng hiến những lời nguyện đặc biệt, những hy sinh, và những hiến dâng.  Qua đó Chúa đă hiện ra để thưởng họ và nói với họ như sau:

 

“Ta từ trời đến thế giới để hoán cải các con.  Thời xưa, người ta rất sùng đạo nên họ thường gặt hái được những kết quả dồi dào.  Ngày nay, trái ngược lại, người ta thiếu hụt hơn.  Nếu các con muốn gặt hái được kết quả dối dào, các con không được làm việc vào ngày Chúa Nhật, bởi v́ ngày Chúa Nhật các con phải đi nhà thờ và cầu nguyện với Chúa xin ngài tha thứ tội lỗi cho các con.  Ngài ban cho các con sáu ngày để làm việc và một ngày để nghĩ ngơi, thờ phượng,  giúp đở người nghèo và giúp đở giáo hội.”

 “Những ai chống lại tôn giáo Ta và gièm pha Lá thư Thánh này Ta sẽ ruồng bỏ chúng.

Ngược lại, những ai mang một bản sao của lá thư này sẽ không bị chết đuối v́ nước và bị chết bất đắc kỳ tử. Họ sẽ thoát khỏi các chứng bệnh truyền nhiểm và sét đánh; họ sẽ không chết mà không kịp lănh nhận bí tích giăi tội, và sẽ thoát khỏi tay kẻ thù và khỏi tay kẻ bạo hành quyền thế, và khỏi những kẻ làm chứng gian và vu cáo.”

 

Phụ nữ sinh nở gặp nguy hiểm nếu giữ một bản sao này sẽ vược qua khó khăn tức th́.”

Trong những ngôi nhà nơi bản  sao này được cất giữ, sự dữ sẽ không bao giờ xảy ra; và bốn mươi ngày trước khi chết, ai mang bản kinh này, Đức Nữ Đồng Trinh sẽ hiện ra với họ,” như Thánh Gregorius đă nói.

 

 

 

 

Hiến dâng hai giờ cuối cùng của đời chúng ta cho Đức Trinh Nữ Maria

Ôi, Maria! Con sấp ḿnh xuống dưới chân Mẹ ăn năn thống hối v́ những tội lỗi của con, nhưng tràn đầy tin tưởng vào ḷng nhân ái của Mẹ.  Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hăy chấp nhận lời nguyện cầu mà linh hồn con kính dâng lên Mẹ đây, đó là giờ sau hết của đời con, Mẹ sẽ dùng t́nh yêu của Mẹ để giúp đỡ con. Ôi, Maria! Hiền Mẫu của con, con xin hiến dâng hai giờ cuối cùng của đời con cho Mẹ. Xin Mẹ hăy đến bên cạnh con để nhận lấy hơi thở cuối cùng của con và lúc sự chết chấm dứt chuỗi ngày của con trên trần gian này, th́ xin Mẹ hiến dâng linh hồn con cho Chúa Giêsu và nói với Ngài rằng: “Mẹ Yêu Thương Linh Hồn Con.” Chỉ một lời nói đó mà thôi cũng sẽ đủ cho con được sự chúc lành của Thiên Chúa và Hồng Phúc trông thấy Mẹ muôn đời trên thiên quốc. Con đặt tin tưởng vào Mẹ, là Mẹ của con và tin chắc điều này sẽ thực hiện. Ôi Maria! Xin Mẹ hăy cầu bầu cho chúng con là con của Mẹ và dẫn đưa con đến cùng Chúa Giêsu.  Amen.”

 
Kinh Cầu cùng Đức Trinh Nữ Maria

Lạy Nữ Vương, Mẹ của con.  Con xin dâng hiến trọn vẹn ḿnh con cho Mẹ.  Này đây ḷng thành của con, con xin tận hiến cho Mẹ ngày hôm nay, mắt con, tai con, miệng con, trái tim con, và tất cả con người con mà không giữ lại ǵ. Như thế, hỡi Mẹ tốt lành, con sẽ thuộc về Mẹ, xin ǵn giữ con, che chở con, canh pḥng cho con, như tài sản và vật sở hửu của Mẹ. Amen.”          

(Ân Xá 500 ngày)

 


 
Kinh Ch́a Khóa Thiên Đàng

(Chúa Mặc Khải Kinh Ch́a Khóa Thiên Đàng cho hai Thánh Elsave Nhichlin và Thánh Brigitta)

 

Thông điệp của Chúa Cứu Thế, điều của Chúa Mặc Khải cho Thánh Elisave Nhichtin và Thánh Brigitta về những sự đau đớn của cuộc tử nạn Thánh của Chúa, Chúa chúng ta, Đấng Cứu Thế.

Sau khi nghe những lời cầu nguyện của các tâm hồn thánh thiện này, Ngài đă hiện ra với họ mà phán:


“Hỡi các chị em của Ta, hăy biết rằng Ta đă nhỏ ra cho các chị em 72,200 giọt nước mắt, 97,300 giọt máu. Trong lúc Ta hấp hối nơi vườn dầu Ô-liu, Ta nhận được 1,667 roi đ̣n trên Ḿnh Thánh của Ta, 110 cái vả trên hai má của Ta, những kẻ man rợ được tha hồ hành hạ Ta.

Từ 24 giờ đến 15 giờ: 107 đ̣n ở cổ, 380 đ̣n trên lưng, 43 đ̣n trên ngực, 85 đ̣n trên đầu, 38 đ̣n trên cạnh sườn, 62 đ̣n trên vai, 40 đ̣n trên cánh tay, 32 đ̣n trên đùi và bắp vế. Chúng đánh vào miệng ta 30 lần, chúng nhổ nước miếng trên gương mặt quư báu của Ta 32 lần. Người ta lấy chân mà đá Ta như một kẻ phản loạn 370 lần, người ta đă xô đẩy và làm ngă Ta xuống đất 13 lần, đă nắm tóc và lôi kéo ta 30 lần.

Khi đội măo gai đầu Ta bị chọc thủng 303 lỗ, Ta đă rên rỉ và thở dài cho anh chị em được ơn cứu độ và ơn hối cải 900 lần.

Ta đă chịu những sự hành hạ có thể làm Ta chết đi được 162 lần, chịu đựng những nỗi lo lắng đến cùng độ như thể Ta đă chết rồi 19 lần.


Từ nơi xử án tới núi Sọ, Ta vác Thánh Giá mà bước đi 1,321 bước. Đền bù lại tất cả các sự việc đó, Ta chỉ nhận được một cử chỉ bác ái của Thánh Verônica đă lấy khăn tay mà lau mặt Ta, chiếc khăn đă được in h́nh Mặt Thánh Ta, đẫm máu quư báu của Ta.

Trong khi vác Thánh Giá, Ta có một vết thương sâu bằng 3 ngón tay, và 3 xương bị lộ ra trên bả vai, vết thương này loài người không ai biết đến, đă gây cho Ta nhiều khổ năo và đau đớn hơn tất cả các vết thương khác.”

Tất cả những ai v́ ḷng yêu mến vết thương kia, hằng ngày dâng kính ta 3 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng, và kinh Sáng Danh sẽ được Ta tha thứ cho các tội mọn. Ta sẽ không c̣n nhớ tới các tội trọng nữa, họ sẽ không phải chết bất ngờ.  Khi đến giờ chết và không những được Đức Trinh Nữ Maria đến thăm viếng, mà sẽ c̣n nhận được ơn và ḷng từ bi nhân hậu nữa, các chị em nên biết rằng v́ công nghiệp vết thương kia, bất cứ họ xin Cha ơn ǵ đi chăng nữa, th́ họ cũng được Ta ban cho…


Những ai đọc thông điệp Ch́a Khóa Thiên Đàng này trong 40 ngày liên tiếp, sẽ được Ta ban cho 5 ơn từ cuộc tử nạn của Ta:

• Ơn thứ nhất: Ơn toàn xá và ơn được tha thứ các tội lỗi.
• Ơn thứ hai: Ta sẽ miễn cho họ khỏi những h́nh phạt trong luyện ngục.

• Ơn thứ ba: Nếu họ chết trước thời gian ấn định th́ Ta cũng sẽ ban ơn như thể họ đă đọc kinh này đầy đủ kịp thời.
• Ơn thứ tư: Ta ban là coi họ như người đă đổ máu v́ Đức Tin.
• Ơn thứ Năm: Là ta sẽ từ trời xuống thế để đón các linh hồn của thân nhân họ đang bị đọa đày trong luyện ngục cho tới bốn đời, và Ta sẽ cho các linh hồn ấy hưởng vinh quang nơi Thiên Đàng…

Chỉ cần có vài phút thôi, để hứng lấy một ḍng thác lũ ân sủng, một kho tàng quư báu dường ấy…

Những ai không biết đọc th́ đọc trong 40 ngày: 5 kinh Lạy Cha và 5 kinh Kính Mừng.Ba Lời Nguyện Tuyệt Vời

Kinh này rất cần thiết cho người sắp chết, và nên được đọc thường xuyên như việc thực thi ḷng thương xót.

- Đọc Kinh Lạy Cha

1. Lạy Chúa Giêsu Kitô! Ngài là Con của Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria, Ngài là Thiên Chúa và là loài người, Ngài đă lo sợ đổ mồ hôi máu cho chúng con trên núi Cây Dầu để mang đến cho chúng con b́nh an, và đă dâng lên Thiên Chúa Cha chính cái chết của Ngài để cứu độ cho (người...) đang hấp hối đây.

Nếu như v́ tội lỗi của (người...)  đang hấp hối đây, người đáng chịu án phạt đời đời, con nguyện xin Chúa cho (người...)  này được tránh khỏi án phạt. Lạy Cha Hằng Hữu, qua Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Cha, Đấng đang sống và hiển trị trong sự hiệp nhất với Ngài và Chúa Thánh Thần bây giờ và cho đến muôn đời.   Amen.

 

2. Lạy Chúa Giêsu Kitô! Người đă vâng lời chịu chết trên cây Thập Tự cho chúng con.  Ngài đă hiến dâng trọn vẹn cho Thánh Ư của Ngài cho Chúa Cha trên trời để mang lại b́nh an và hiến dâng cái chết cực Thánh cho Cha trên trời để giăi thoát (người này ....) và để xóa đi những tội lỗi (người này) đă phạm.   Lạy Cha Hằng Hữu xin ban cho người này qua Chúa Giêsu Kitô con Cha, Đấng đang sống và hiển trị với Ngài trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần bây giờ và cho đến muôn đời.   Amen.

 

3. Lạy Chúa Giêsu Kitô! Ngài đă giữ im lặng để nói qua miệng của các ngôn sứ rằng: Tôi đă nhận lấy Ngài qua T́nh Yêu Vĩnh Cữu, đó là t́nh yêu đă đem Ngài từ Thiên Đàng xuống trong cung ḷng của Đức Trinh Nữ, t́nh yêu đă đem Ngài từ thân xác của Đức Trinh Nữ vào trong thung lủng của thế giới đầy khao khác này, t́nh yêu đă giữ Ngài 33 năm ở nơi trần thế, và như dấu chỉ của T́nh Yêu Lớn Lao, Ngài đă ban tặng Thánh Thể như Của Ăn Thật và Máu Thánh như Của Uống Thật.  Như một dấu chỉ của T́nh Yêu Lớn Lao, Ngài đă bằng ḷng bị bắt và bị điệu từ quan ṭa này đến quan ṭa khác.  Như một dấu chỉ của T́nh Yêu Lớn Lao, Ngài đă bằng ḷng nhận chịu án tử, và đă bằng ḷng chịu chết, chịu mai táng và đă sống lại thật, và đă hiện ra cho Đức Mẹ và các Thánh tông đồ.  Như một dấu chỉ của T́nh Yêu Lớn Lao, Ngài đă lên trời bằng quyền năng của Ngài ngự bên hữu Đức Chúa Cha.  Ngài đă ban Chúa Thánh Linh vào trong tim của các Tông Đồ và tất cả những ai hy vọng và tin tưởng nơi Ngài.  Qua Dấu Hiệu của T́nh Yêu Vĩnh Cữu, xin Ngài mở cửa Thiên Đàng hôm nay và đón nhận (người) đang hấp hối đây... và mọi tội lỗi được tha của (người) này vào trong Vương Quốc của Thiên Chúa Cha trên trời, nơi người này sẽ cùng hưởng phúc với Ngài bây giờ và cho đến muôn đời.   Amen.